BÒ NHẬT BẢN

Kobe thăn lưng đầu A5 - Ribeye

Tên sản phẩm: Kobe thăn lưng đầu A5 - Ribeye Hạng (Grade) A5 - Chỉ số vân mỡ (BMS): 8-10 Giá: 9.200.000đ ...

9.200.000₫

Kobe thăn lưng cuối A5 - Striploin/Sirloin

Tên sản phẩm: Kobe thăn lưng cuối A5 - Striploin/Sirloin Hạng (Grade) A5 - Chỉ số vân mỡ (BMS): 8-10 Giá: 9.500.000đ Đơn...

9.500.000₫

Kobe thăn vai A5 - Chuck Roll

Tên sản phẩm: Kobe thăn vai A5 - Chuck Roll Hạng (Grade) A5 - Chỉ số vân mỡ (BMS): 8-10 Giá: 5.700.000đ ...

5.700.000₫

Wagyu Nhật Phi lê A5 - Tenderloin

Tên sản phẩm: Wagyu Nhật Phi lê A5 - Tenderloin Giá: 4.750.000đ Đơn vị: Kg Tình trạng hàng: còn hàng...

4.750.000₫

Wagyu Nhật Thăn lưng đầu A5 - Ribeye

Tên sản phẩm: Wagyu Nhật Thăn lưng đầu A5 - Ribeye Giá: 3.700.000đ Đơn vị: Kg Tình trạng hàng: còn hàng ...

3.700.000₫

Kobe Phi Lê A5 - Tenderloin

Tên sản phẩm: Kobe Phi Lê A5 - Tenderloin Hạng (Grade) A5 - Chỉ số vân mỡ (BMS): 8-10 Giá: 10.000.000đ ...

10.000.000₫

Kobe Bắp bò A5 - Shank

Tên sản phẩm: Kobe Bắp bò A5 - Shank Hạng (Grade) A5 - Chỉ số vân mỡ (BMS): 8-10 Giá: 2.000.000đ ...

2.000.000₫

Wagyu Nhật Thăn đùi A5 - D-Rump

Tên sản phẩm: Wagyu Nhật Thăn đùi A5 - D-Rump Giá: 2.950.000đ Đơn vị: Kg Tình trạng hàng: còn...

2.950.000₫

  • 1