Bò Wagyu Nhật

Wagyu Nhật Thăn đùi A5 - D-Rump

Tên sản phẩm: Wagyu Nhật Thăn đùi A5 - D-Rump Giá: 2.950.000đ Đơn vị: Kg Tình trạng hàng: còn...

2.950.000₫

Wagyu Nhật Thăn lưng đầu A5 - Ribeye

Tên sản phẩm: Wagyu Nhật Thăn lưng đầu A5 - Ribeye Giá: 3.700.000đ Đơn vị: Kg Tình trạng hàng: còn hàng ...

3.700.000₫

Wagyu Nhật Phi lê A5 - Tenderloin

Tên sản phẩm: Wagyu Nhật Phi lê A5 - Tenderloin Giá: 4.750.000đ Đơn vị: Kg Tình trạng hàng: còn hàng...

4.750.000₫

  • 1