Hạt dẻ cười Camel Natural Baked Pistachio

Hạt dẻ cười Camel Natural Baked Pistachio

320.000₫

Mô tả ngắn:

Hạt dẻ cười Camel Natural Baked Pistachio Trọng lượng: 400 g/túi Xuất xứ: Singapore

Hạt dẻ cười Camel Natural Baked Pistachio

Trọng lượng: 400 g/túi

Xuất xứ: Singapore

Chức năng khách hàng đánh giá chưa được kích hoạt