Honey

Mật ong Manuka - Chỉ số kháng khuẩn MGO 950+ trọng lượng 250g

Mật ong Manuka của thương hiệu Manuka Health - New Zealand - 1 trong 5 thương hiệu mật ong Manuka lớn & uy tín nhất thế giới Chỉ số kháng khuẩn MGO 950+ cao nhất Trọng lượng 250g Mật ong Manuka là một loại mật...

3.890.000₫

Mật ong Manuka - Chỉ số kháng khuẩn MGO 850+ trọng lượng 250g

Mật ong Manuka của thương hiệu Manuka Health - New Zealand - 1 trong 5 thương hiệu mật ong Manuka lớn & uy tín nhất thế giới Chỉ số kháng khuẩn MGO 850+ Trọng lượng 250g Mật ong Manuka là một loại mật ong...

2.880.000₫

Mật ong Manuka - Chỉ số kháng khuẩn MGO 700+ trọng lượng 250g

Mật ong Manuka của thương hiệu Manuka Health - New Zealand - 1 trong 5 thương hiệu mật ong Manuka lớn & uy tín nhất thế giới Chỉ số kháng khuẩn MGO 700+ Trọng lượng 250g Mật ong Manuka là một loại mật ong...

2.300.000₫

Mật ong Manuka - Chỉ số kháng khuẩn MGO 573+ trọng lượng 250g

Mật ong Manuka của thương hiệu Manuka Health - New Zealand - 1 trong 5 thương hiệu mật ong Manuka lớn & uy tín nhất thế giới Chỉ số kháng khuẩn MGO 573+ (16+UMF) Trọng lượng 250g Mật ong Manuka là một loại mật ong...

1.770.000₫

Mật ong Manuka - Chỉ số kháng khuẩn MGO 573+ trọng lượng 500g

Mật ong Manuka của thương hiệu Manuka Health - New Zealand - 1 trong 5 thương hiệu mật ong Manuka lớn & uy tín nhất thế giới Chỉ số kháng khuẩn MGO 573+ (16+ UMF) Trọng lượng 500g Mật ong Manuka là một loại mật...

3.450.000₫

Mật ong Manuka - chỉ số kháng khuẩn MGO 400+, trọng lượng 250g

Mật ong Manuka của thương hiệu Manuka Health - New Zealand - 1 trong 5 thương hiệu mật ong Manuka lớn & uy tín nhất thế giới Chỉ số kháng khuẩn MGO 400+ Trọng lượng 250g Mật ong Manuka là một loại mật ong đặc...

1.190.000₫

Mật ong Manuka - Chỉ số kháng khuẩn MGO 400+ trọng lượng 500g

Mật ong Manuka của thương hiệu Manuka Health - New Zealand - 1 trong 5 thương hiệu mật ong Manuka lớn & uy tín nhất thế giới Chỉ số kháng khuẩn MGO 400+ (13+ UMF) Trọng lượng 500g ...

2.290.000₫

Mật ong Manuka - Chỉ số MGO 263+, trọng lượng 250g

Mật ong Manuka của thương hiệu Manuka Health - New Zealand - 1 trong 5 thương hiệu mật ong Manuka lớn & uy tín nhất thế giới Chỉ số kháng khuẩn MGO 263+ (10+UMF) Trọng lượng 250g Mật ong Manuka là một loại mật...

910.000₫

Mật ong Manuka - chỉ số MGO 263+, trọng lượng 500g

Mật ong Manuka của thương hiệu Manuka Health - New Zealand - 1 trong 5 thương hiệu mật ong Manuka lớn & uy tín nhất thế giới Chỉ số kháng khuẩn MGO 263+ (10+UMF) Trọng lượng 500g Mật ong Manuka là một loại mật ong...

1.730.000₫

Mật ong Manuka - Chỉ số kháng khuẩn MGO 263+ trọng lượng 1kg

Mật ong Manuka của thương hiệu Manuka Health - New Zealand - 1 trong 5 thương hiệu mật ong Manuka lớn & uy tín nhất thế giới Chỉ số kháng khuẩn MGO 263+ (10+ UMF) Trọng lượng 1kg Mật ong Manuka là một loại mật...

3.270.000₫

Mật ong Manuka - Chỉ số MGO 115+, trọng lượng 250g

Mật ong Manuka của thương hiệu Manuka Health - New Zealand - 1 trong 5 thương hiệu mật ong Manuka lớn & uy tín nhất thế giới Chỉ số kháng khuẩn MGO 115+ (6+UMF) Trọng lượng 250g Mật ong Manuka là một loại mật...

730.000₫

Mật ong Manuka - Chỉ số kháng khuẩn MGO 115+ trọng lượng 500g

Mật ong Manuka của thương hiệu Manuka Health - New Zealand - 1 trong 5 thương hiệu mật ong Manuka lớn & uy tín nhất thế giới Chỉ số kháng khuẩn MGO 115+ (6+UMF) Trọng lượng 500g Mật ong Manuka là một loại mật...

1.320.000₫