Set đầu, xương cá hồi Nauy

Set đầu, xương cá hồi Nauy

25.000₫/kg

50.000₫/kg

Mô tả ngắn:

Set đầu, xương cá hồi Nauy

Giá: 50.000 đ/set (Hàng tươi)

Giá: 25.000 đ/set (Hàng cấp đông)