Táo Rockit Mỹ

Táo Rockit Mỹ

150.000₫

Mô tả ngắn:

Táo Rockit Mỹ Trọng lượng: 424 g/lốc

Hết hàng

Táo Rockit Mỹ

Trọng lượng: 424 g/lốc

Chức năng khách hàng đánh giá chưa được kích hoạt