Thịt bò Yonezawa Nhật


Yonezawa Wagyu Nhật Phi lê A5 - Tenderloin

T háng Ba này, BioFarm tự hào đón lô hàng đầu tiên có bò Yonezawa, làm đa dạng thêm danh sách các thương hiệu thịt bò Nhật suốt 6 năm qua. ...

8.300.000₫

Yonezawa Wagyu Nhật Thăn lưng đầu A5 - Ribeyes

T háng Ba này, BioFarm tự hào đón lô hàng đầu tiên có bò Yonezawa, làm đa dạng thêm danh sách các thương hiệu thịt bò Nhật suốt 6 năm qua. ...

6.900.000₫

Yonezawa Wagyu Nhật Thăn lưng cuối A5 - Striploin

T háng Ba này, BioFarm tự hào đón lô hàng đầu tiên có bò Yonezawa, làm đa dạng thêm danh sách các thương hiệu thịt bò Nhật suốt 6 năm qua. ...

7.800.000₫

  • 1