thịt heo Úc - Linley Valley Pork

Trang trại nuôi heo của Linley Valley Pork ở khu vực Great Southern Region nằm
vùng Porongurups, một trong những dãy núi cổ nhất trên thế giới.


Những con heo tự do của Linley Valley Pork được nuôi dưỡng ngoài trời trong một môi trường trong lành và tinh khiết, hít thở không khí trong lành và được cho ăn một chế độ ăn uống tự nhiên bởi những người nông dân có niềm đam mê với công việc của mình và quan tâm đến môi trường và sự phát triển của động vật.


Ba chỉ heo nguyên tảng Linley Valley Pork - Úc

Thịt heo hữu cơ bán chạy số 1 tại Tây Úc 𝑩𝒂̆́𝒕 đ𝒂̂̀𝒖 𝒕𝒖̛̀ 𝒕𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒏𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒕𝒉𝒖́𝒄 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒗𝒊̣ Linley Valley Pork đã được Hiệp hội Quốc gia về Nông nghiệp Bền vững Australia (NASAA) cấp chứng nhận hữu cơ. Trang trại nuôi heo của Linley Valley Pork...

680.000₫

Dẻ sườn heo có xương Linley Valley Pork - Úc

Thịt heo hữu cơ bán chạy số 1 tại Tây Úc 𝑩𝒂̆́𝒕 đ𝒂̂̀𝒖 𝒕𝒖̛̀ 𝒕𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒏𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒕𝒉𝒖́𝒄 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒗𝒊̣ Linley Valley Pork đã được Hiệp hội Quốc gia về Nông nghiệp Bền vững Australia (NASAA) cấp chứng nhận hữu cơ. Trang trại nuôi heo của Linley Valley Pork...

720.000₫

Thịt nạc dăm heo Linley Valley Pork cắt steak - Úc

Thịt heo hữu cơ bán chạy số 1 tại Tây Úc 𝑩𝒂̆́𝒕 đ𝒂̂̀𝒖 𝒕𝒖̛̀ 𝒕𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒏𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒕𝒉𝒖́𝒄 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒗𝒊̣ Linley Valley Pork đã được Hiệp hội Quốc gia về Nông nghiệp Bền vững Australia (NASAA) cấp chứng nhận hữu cơ. Trang trại nuôi heo của Linley Valley Pork...

635.000₫

Thịt ba chỉ heo Linley Valley Pork - Úc

Thịt heo hữu cơ bán chạy số 1 tại Tây Úc 𝑩𝒂̆́𝒕 đ𝒂̂̀𝒖 𝒕𝒖̛̀ 𝒕𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒏𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒕𝒉𝒖́𝒄 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒗𝒊̣ Linley Valley Pork đã được Hiệp hội Quốc gia về Nông nghiệp Bền vững Australia (NASAA) cấp chứng nhận hữu cơ. Trang trại nuôi heo của Linley Valley Pork...

725.000₫

Thịt heo cốt lết Linley Valley Pork - Úc

Thịt heo hữu cơ bán chạy số 1 tại Tây Úc 𝑩𝒂̆́𝒕 đ𝒂̂̀𝒖 𝒕𝒖̛̀ 𝒕𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒏𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒕𝒉𝒖́𝒄 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒗𝒊̣ Linley Valley Pork đã được Hiệp hội Quốc gia về Nông nghiệp Bền vững Australia (NASAA) cấp chứng nhận hữu cơ. Trang trại nuôi heo của Linley Valley Pork...

705.000₫

  • 1