thịt heo Úc - Linley Valley Pork

Linley Valley Pork has been raising pigs in Western Australia for over 30 years. Every day their farms breed, process and supply the finest and freshest quality pork to Western Australia and beyond. Their pigs are raised in a clean, natural environment, with the highest standard of animal welfare. Their farms span the West Australian landscape, known for its clear skies, fresh air and endless sunshine.

----------

🌿Những con heo được nuôi dưỡng trong một môi trường trong lành và tự nhiên, hít thở không khí sạch và được chăm sóc bởi những người nông dân có niềm đam mê với công việc của mình và quan tâm đến môi trường và sự phát triển của động vật.


Ba chỉ heo nguyên tảng (Pork Belly Roast – Linley Valley Pork Australia)

(ENGLISH BELOW) 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚̣𝐢 𝐧𝐮𝐨̂𝐢 𝐡𝐞𝐨 𝐭𝐚̣𝐢 𝐯𝐮̀𝐧𝐠 𝐓𝐚̂𝐲 𝐔́𝐜 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡   🌿Những con heo được nuôi dưỡng trong một môi trường trong lành và tự nhiên, hít thở không khí sạch và được chăm sóc bởi những người nông dân có niềm đam mê với công việc của mình và...

680.000₫

Dẻ sườn heo có xương (Pork Rib (with bones) – Linley Valley Pork Australia)

ENGLISH BELOW 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚̣𝐢 𝐧𝐮𝐨̂𝐢 𝐡𝐞𝐨 𝐭𝐚̣𝐢 𝐯𝐮̀𝐧𝐠 𝐓𝐚̂𝐲 𝐔́𝐜 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡   🌿Những con heo được nuôi dưỡng trong một môi trường trong lành và tự nhiên, hít thở không khí sạch và được chăm sóc bởi những người nông dân có niềm đam mê với công việc của mình và...

720.000₫

Thịt nạc dăm heo cắt steak (Lean Pork Steak – Linley Valley Pork Australia)

𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚̣𝐢 𝐧𝐮𝐨̂𝐢 𝐡𝐞𝐨 𝐭𝐚̣𝐢 𝐯𝐮̀𝐧𝐠 𝐓𝐚̂𝐲 𝐔́𝐜 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡   🌿Những con heo được nuôi dưỡng trong một môi trường trong lành và tự nhiên, hít thở không khí sạch và được chăm sóc bởi những người nông dân có niềm đam mê với công việc của mình và quan...

635.000₫

Thịt ba chỉ heo (Sliced Pork Belly Fingers – Linley Valley Pork Australia)

ENGLISH BELOW 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚̣𝐢 𝐧𝐮𝐨̂𝐢 𝐡𝐞𝐨 𝐭𝐚̣𝐢 𝐯𝐮̀𝐧𝐠 𝐓𝐚̂𝐲 𝐔́𝐜 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡   🌿Những con heo được nuôi dưỡng trong một môi trường trong lành và tự nhiên, hít thở không khí sạch và được chăm sóc bởi những người nông dân có niềm đam mê với công việc của mình và...

725.000₫

Thịt heo cốt lết (Pork Cutlet – Linley Valley Pork Australia)

ENGLISH BELOW 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚̣𝐢 𝐧𝐮𝐨̂𝐢 𝐡𝐞𝐨 𝐭𝐚̣𝐢 𝐯𝐮̀𝐧𝐠 𝐓𝐚̂𝐲 𝐔́𝐜 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡   🌿Những con heo được nuôi dưỡng trong một môi trường trong lành và tự nhiên, hít thở không khí sạch và được chăm sóc bởi những người nông dân có niềm đam mê với công việc của mình và...

705.000₫

  • 1