Thịt heo Iberico TBN

Thịt nách heo Iberico đùi sau hữu cơ - Organic Iberico Pork Cruceta

Phần thịt: Organic Iberico Pork Cruceta - Thịt nách heo đùi sau hữu cơ Thịt heo Iberico khác biệt rõ ràng so với thịt lợn thông thường. Đối với thịt tươi, nó gần giống như thịt...

620.000₫

Thịt nách heo Iberico đùi trước hữu cơ - Organic Iberico Pork Secreto

Phần thịt: Organic Iberico Pork Secreto - Thịt nách heo đùi trước hữu cơ Thịt heo Iberico khác biệt rõ ràng so với thịt lợn thông thường. Đối với thịt tươi, nó gần giống như thịt...

1.085.000₫

Thịt sườn heo Iberico không xương hữu cơ - Organic Iberico Pork Boneless Shoulder Abanico

Phần thịt: Thịt sườn heo không xương hữu cơ - Organic Iberico Pork Boneless Shoulder Abanico Thịt heo Iberico khác biệt rõ ràng so với thịt lợn thông thường. Đối với thịt tươi, nó gần...

744.000₫

Organic Iberico Pluma - Thịt thăn lưng heo Iberico hữu cơ - Marcial

Phần thịt: Organic Iberico Pluma - Thịt thăn lưng heo Iberico hữu cơ - Marcial Thịt heo Iberico hữu cơ là một sản phẩm cung cấp dinh...

1.240.000₫

Iberico Pork Ribs - Thịt sườn heo có xương

Phần thịt: Iberico Pork Ribs - Thịt sườn heo có xương Iberico - thịt heo của giới quý tộc Tây Ban Nha ...

630.000₫

Iberico Pork Secreto - Thịt đùi heo không xương

Phần thịt: Iberico Pork Secreto - Thịt đùi heo không xương Iberico - thịt heo của giới quý tộc Tây Ban Nha ...

1.275.000₫

Iberico Pork Cheek (Carrillada) - Thịt má heo không xương

Phần thịt: Iberico Pork Cheek (Carrillada) - Thịt má heo không xương Má heo - một trong những phần thịt đặc biệt nhất của con heo từ lâu đã là nguyên liệu độc...

930.000₫

  • 1