Thịt heo Iberico TBN


Sườn chữ L - L-BONE - Iberico de Bellota (organic)

Phần thịt: Sườn chữ L - L-BONE CHOP - Iberico de Bellota (organic) Iberico - thịt heo của giới quý tộc...

1.350.000₫

Thịt thăn vai - PRESA (SHOULDER LOIN) - organic

Phần thịt: Thịt thăn vai_PRESA (SHOULDER LOIN) - Iberico de Bellota và Iberico de Cebo (organic) Thịt heo Iberico hữu cơ là một sản phẩm cung cấp...

1.100.000₫

Thăn lưng - PLUMA (TOP LOIN) - Iberico de Bellota (organic)

Phần thịt: Thăn lưng_PLUMA (TOP LOIN) - Iberico de Bellota (organic) Thịt heo Iberico hữu cơ là một sản phẩm cung...

1.280.000₫

Nách heo đùi trước hữu cơ - SECRETO - organic

Phần thịt: Nách heo đùi trước hữu cơ - SECRETO - Iberico de Bellota và Iberico de Cebo (organic) Thịt heo Iberico khác biệt rõ ràng so với thịt lợn thông thường. Đối với thịt tươi,...

900.000₫

Thịt thăn ngoại - CINTA DE LOMO (LOIN) - Iberico de Bellota (organic)

Phần thịt: Thịt thăn ngoại_CINTA DE LOMO (LOIN) - Iberico de Bellota (organic) Iberico - thịt heo của giới quý tộc Tây Ban Nha ...

1.150.000₫

Sườn cốt lết kiểu Pháp - CHULETERO (PORK CHOPS) - Iberico de Bellota (organic)

Phần thịt: Sườn cốt lết kiểu Pháp_CHULETERO (PORK CHOPS) - Iberico de Bellota (organic) Iberico - thịt heo của giới quý...

1.100.000₫

Thịt thăn nội - SOLOMILLO (TENDERLOIN) - Iberico de Bellota (organic)

Phần thịt: Thịt thăn nội_SOLOMILLO (TENDERLOIN) - Iberico de Bellota (organic) Thịt heo Iberico khác biệt rõ ràng so với thịt lợn thông thường. Đối với...

1.080.000₫

Sườn heo rút xương - CARNE DE COSTILLA / LAGRIMA (RIB MEAT) - Iberico de Bellota (organic)

Phần thịt: Sườn heo rút xương_CARNE DE COSTILLA / LAGRIMA (RIB MEAT) - Iberico de Bellota (organic) Iberico - thịt heo của giới quý tộc Tây Ban...

990.000₫

Thịt cổ heo - COLLAR (BONELESS NECK) - organic

Phần thịt: Thịt cổ heo_COLLAR (BONELESS NECK) - Iberico de Bellota và Iberico de Cebo (organic) Iberico - thịt heo của giới quý tộc Tây Ban Nha...

900.000₫

Má heo không xương - CARRILLERA (CHEEK MEAT) - Iberico de Bellota (organic)

Phần thịt: Má heo không xương_CARRILLERA (CHEEK MEAT) - Iberico de Bellota (organic) Má heo - một trong những phần thịt đặc biệt nhất của con heo từ lâu đã là nguyên liệu...

900.000₫

Nạc nọng heo - PAPADA (JOWL) - organic

Phần thịt: Nạc nọng heo_PAPADA (JOWL) - Iberico de Bellota và Iberico de Cebo (organic) Thịt heo Iberico khác biệt rõ ràng so với thịt lợn thông thường. Đối...

780.000₫

Dẻ sườn heo - COSTILLA (PORK RIBS - RACK) - Iberico de Bellota (organic)

Phần thịt: Dẻ sườn heo_COSTILLA (PORK RIBS - RACK) - Iberico de Bellota (organic) Iberico - thịt heo của giới quý tộc Tây Ban Nha ...

790.000₫

  • 1