Thịt heo Iberico TBN

Organic Iberico Cruceta - Thịt đùi heo không xương hữu cơ - Marcial

Phần thịt: Organic Iberico Cruceta - Thịt đùi heo không xương hữu cơ - Marcial Thịt heo Iberico hữu cơ là một sản phẩm cung cấp dinh...

620.000₫

Organic Iberico Secreto - Thịt đùi heo không xương hữu cơ - Marcial

Phần thịt: Organic Iberico Secreto - Thịt đùi heo không xương hữu cơ - Marcial Thịt heo Iberico hữu cơ là một sản phẩm cung cấp dinh...

1.085.000₫

Organic Iberico Abanico/Fan Shaped Rib - Thịt sườn heo không xương hữu cơ - Marcial

Phần thịt: Organic Iberico Abanico/Fan Shaped Rib - Thịt sườn heo không xương hữu cơ - Marcial Thịt heo Iberico hữu cơ là một sản phẩm cung...

744.000₫

Organic Iberico Pluma - Thịt thăn lưng heo Iberico hữu cơ - Marcial

Phần thịt: Organic Iberico Pluma - Thịt thăn lưng heo Iberico hữu cơ - Marcial Thịt heo Iberico hữu cơ là một sản phẩm cung cấp dinh...

1.240.000₫

Iberico Pork Ribs - Thịt sườn heo có xương

Phần thịt: Iberico Pork Ribs - Thịt sườn heo có xương Iberico - thịt heo của giới quý tộc Tây Ban Nha ...

630.000₫

Iberico Pork Secreto - Thịt đùi heo không xương

Phần thịt: Iberico Pork Secreto - Thịt đùi heo không xương Iberico - thịt heo của giới quý tộc Tây Ban Nha ...

1.275.000₫

Iberico Pork Cheek (Carrillada) - Thịt má heo không xương

Phần thịt: Iberico Pork Cheek (Carrillada) - Thịt má heo không xương Má heo - một trong những phần thịt đặc biệt nhất của con heo từ lâu đã là nguyên liệu độc...

930.000₫

  • 1