Thịt cừu nhập khẩu


Đùi cừu New Zealand (NZ Lamb Leg)

Đùi cừu New Zealand Thịt cừu New Zealand được coi là thịt cừu ngon và sạch nhất thế giới, thịt cừu được sử dụng...

720.000₫

Thăn nội Cừu New Zealand (Lamb Tenderloin)

Thăn nội cừu NewZealand Thịt cừu NewZealand được coi là thịt cừu ngon và sạch nhất thế giới, thịt cừu...

995.000₫

Sườn cừu có xương New Zealand (Lamb rack - standard rack cap on)

Sườn cừu có xương New Zealand Thịt cừu New Zealand được coi là thịt cừu ngon và sạch nhất thế giới,...

970.000₫

Sườn Cừu cắt kiểu Pháp New Zealand (Lamb Rack Frenched Cap Off)

Sườn cừu cắt kiểu Pháp New Zealand Thịt cừu New Zealand được coi là thịt cừu ngon và sạch nhất thế giới, thịt cừu...

1.590.000₫

  • 1