Mật ong Manuka New Zealand

Mật ong Manuka - Chỉ số kháng khuẩn MGO 950+ (250g)

Mật ong Manuka của thương hiệu Manuka Health - New Zealand - 1 trong 5 thương hiệu mật ong Manuka lớn & uy tín nhất thế giới Chỉ số kháng khuẩn MGO 950+ cao nhất Trọng lượng 250g Mật ong Manuka là một loại mật...

4.230.000₫

Mật ong Manuka - Chỉ số kháng khuẩn MGO 850+ (250g)

Mật ong Manuka của thương hiệu Manuka Health - New Zealand - 1 trong 5 thương hiệu mật ong Manuka lớn & uy tín nhất thế giới Chỉ số kháng khuẩn MGO 850+ ...

3.050.000₫

Mật ong Manuka - Chỉ số kháng khuẩn MGO 700+ (250g)

Mật ong Manuka của thương hiệu Manuka Health - New Zealand - 1 trong 5 thương hiệu mật ong Manuka lớn & uy tín nhất thế giới Chỉ số kháng khuẩn MGO 700+ ...

2.700.000₫

Mật ong Manuka - Chỉ số kháng khuẩn MGO 573+ (500g)

Mật ong Manuka của thương hiệu Manuka Health - New Zealand - 1 trong 5 thương hiệu mật ong Manuka lớn & uy tín nhất thế giới Chỉ số kháng khuẩn MGO 573+ (16+ UMF) ...

3.840.000₫

Mật ong Manuka - Chỉ số kháng khuẩn MGO 573+ (250g)

Mật ong Manuka của thương hiệu Manuka Health - New Zealand - 1 trong 5 thương hiệu mật ong Manuka lớn & uy tín nhất thế giới Chỉ số kháng khuẩn MGO 573+ (16+UMF) Trọng lượng...

1.970.000₫

Mật ong Manuka - chỉ số kháng khuẩn MGO 400+ (250g)

Mật ong Manuka của thương hiệu Manuka Health - New Zealand - 1 trong 5 thương hiệu mật ong Manuka lớn & uy tín nhất thế giới Chỉ số kháng khuẩn MGO 400+ ...

1.420.000₫

Mật ong Manuka - Chỉ số kháng khuẩn MGO 400+ (500g)

Mật ong Manuka của thương hiệu Manuka Health - New Zealand - 1 trong 5 thương hiệu mật ong Manuka lớn & uy tín nhất thế giới Chỉ số kháng khuẩn MGO 400+ (13+ UMF) Trọng lượng 500g ...

2.720.000₫

Mật ong Manuka - Chỉ số kháng khuẩn MGO 263+ (1kg)

Mật ong Manuka của thương hiệu Manuka Health - New Zealand - 1 trong 5 thương hiệu mật ong Manuka lớn & uy tín nhất thế giới Chỉ số kháng khuẩn MGO 263+ (10+ UMF) Trọng lượng 1kg Mật ong Manuka là một loại mật...

3.350.000₫

Mật ong Manuka - chỉ số MGO 263+ (500g)

Mật ong Manuka của thương hiệu Manuka Health - New Zealand - 1 trong 5 thương hiệu mật ong Manuka lớn & uy tín nhất thế giới Chỉ số kháng khuẩn MGO 263+ (10+UMF) Trọng lượng 500g Mật ong Manuka là một loại mật ong...

1.920.000₫

Mật ong Manuka - Chỉ số MGO 263+ (250g)

Mật ong Manuka của thương hiệu Manuka Health - New Zealand - 1 trong 5 thương hiệu mật ong Manuka lớn & uy tín nhất thế giới Chỉ số kháng khuẩn MGO 263+ (10+UMF) Trọng lượng 250g Mật ong Manuka là một loại mật...

1.010.000₫

Mật ong Manuka - Chỉ số kháng khuẩn MGO 115+ (1kg)

Mật ong Manuka của thương hiệu Manuka Health - New Zealand - 1 trong 5 thương hiệu mật ong Manuka lớn & uy tín nhất thế giới Chỉ số kháng khuẩn MGO 115+ (6+UMF) Trọng lượng 1kg Mật ong Manuka là một loại mật ong...

2.645.000₫

Mật ong Manuka - Chỉ số kháng khuẩn MGO 115+ (500g)

Mật ong Manuka của thương hiệu Manuka Health - New Zealand - 1 trong 5 thương hiệu mật ong Manuka lớn & uy tín nhất thế giới Chỉ số kháng khuẩn MGO 115+ (6+UMF) Trọng lượng 500g Mật ong Manuka là một loại mật...

1.395.000₫