Mật ong Manuka New Zealand


Mật ong Manuka - Chỉ số kháng khuẩn MGO 950+ (250g)

Mật ong Manuka của thương hiệu Manuka Health - New Zealand - 1 trong 5 thương hiệu mật ong Manuka lớn & uy tín nhất thế giới Chỉ số kháng khuẩn MGO 950+ cao nhất Trọng lượng 250g Mật ong Manuka là một loại mật ong đặc biệt chỉ được sản xuất tại...

4.480.000₫

Mật ong Manuka - Chỉ số kháng khuẩn MGO 850+ (250g)

Mật ong Manuka của thương hiệu Manuka Health - New Zealand - 1 trong 5 thương hiệu mật ong Manuka lớn & uy tín nhất thế giới Chỉ số kháng khuẩn MGO 850+  Trọng lượng 250g Mật ong Manuka là một loại mật ong đặc biệt chỉ được sản xuất tại New Zealand...

3.200.000₫

Mật ong Manuka - Chỉ số kháng khuẩn MGO 700+ (250g)

Mật ong Manuka của thương hiệu Manuka Health - New Zealand - 1 trong 5 thương hiệu mật ong Manuka lớn & uy tín nhất thế giới Chỉ số kháng khuẩn MGO 700+  Trọng lượng 250g Mật ong Manuka là một loại mật ong đặc biệt chỉ được sản xuất tại New Zealand...

2.800.000₫

Mật ong Manuka - Chỉ số kháng khuẩn MGO 573+ (500g)

Mật ong Manuka của thương hiệu Manuka Health - New Zealand - 1 trong 5 thương hiệu mật ong Manuka lớn & uy tín nhất thế giới Chỉ số kháng khuẩn MGO 573+ (16+ UMF) Trọng lượng 500g Mật ong Manuka là một loại mật ong đặc biệt chỉ được sản xuất tại...

3.990.000₫

Mật ong Manuka - Chỉ số kháng khuẩn MGO 573+ (250g)

Mật ong Manuka của thương hiệu Manuka Health - New Zealand - 1 trong 5 thương hiệu mật ong Manuka lớn & uy tín nhất thế giới Chỉ số kháng khuẩn MGO 573+ (16+UMF) Trọng lượng 250g Mật ong Manuka là một loại mật ong đặc biệt chỉ được sản xuất tại New...

2.030.000₫

Mật ong Manuka - Chỉ số kháng khuẩn MGO 400+ (500g)

Mật ong Manuka của thương hiệu Manuka Health - New Zealand - 1 trong 5 thương hiệu mật ong Manuka lớn & uy tín nhất thế giới Chỉ số kháng khuẩn MGO 400+ (13+ UMF) Trọng lượng 500g Mật ong Manuka là một loại mật ong đặc biệt chỉ được sản xuất tại...

2.820.000₫

Mật ong Manuka - chỉ số kháng khuẩn MGO 400+ (250g)

Mật ong Manuka của thương hiệu Manuka Health - New Zealand - 1 trong 5 thương hiệu mật ong Manuka lớn & uy tín nhất thế giới Chỉ số kháng khuẩn MGO 400+ Trọng lượng 250g Mật ong Manuka là một loại mật ong đặc biệt chỉ được sản xuất tại New Zealand...

1.450.000₫

Mật ong Manuka - Chỉ số kháng khuẩn MGO 263+ (1kg)

Mật ong Manuka của thương hiệu Manuka Health - New Zealand - 1 trong 5 thương hiệu mật ong Manuka lớn & uy tín nhất thế giới Chỉ số kháng khuẩn MGO 263+ (10+ UMF) Trọng lượng 1kg Mật ong Manuka là một loại mật ong đặc biệt chỉ được sản xuất tại...

3.560.000₫

Mật ong Manuka - chỉ số kháng khuẩn MGO 263+ (500g)

Mật ong Manuka của thương hiệu Manuka Health - New Zealand - 1 trong 5 thương hiệu mật ong Manuka lớn & uy tín nhất thế giới Chỉ số kháng khuẩn MGO 263+ (10+UMF) Trọng lượng 500g Mật ong Manuka là một loại mật ong đặc biệt chỉ được sản xuất tại New...

1.960.000₫

Mật ong Manuka - Chỉ số kháng khuẩn MGO 263+ (250g)

Mật ong Manuka của thương hiệu Manuka Health - New Zealand - 1 trong 5 thương hiệu mật ong Manuka lớn & uy tín nhất thế giới Chỉ số kháng khuẩn MGO 263+ (10+UMF) Trọng lượng 250g  Mật ong Manuka là một loại mật ong đặc biệt chỉ được sản xuất tại New...

1.030.000₫

Mật ong Manuka - Chỉ số kháng khuẩn MGO 115+ (1kg)

Mật ong Manuka của thương hiệu Manuka Health - New Zealand - 1 trong 5 thương hiệu mật ong Manuka lớn & uy tín nhất thế giới Chỉ số kháng khuẩn MGO 115+ (6+UMF) Trọng lượng 1kg Mật ong Manuka là một loại mật ong đặc biệt chỉ được sản xuất tại New...

2.750.000₫

Mật ong Manuka - Chỉ số kháng khuẩn MGO 115+ (500g)

Mật ong Manuka của thương hiệu Manuka Health - New Zealand - 1 trong 5 thương hiệu mật ong Manuka lớn & uy tín nhất thế giới Chỉ số kháng khuẩn MGO 115+ (6+UMF)  Trọng lượng 500g Mật ong Manuka là một loại mật ong đặc biệt chỉ được sản xuất tại New...

1.420.000₫