Ẩm thực Pháp


Hàu dẹt Pháp tươi - Belon N0 50 pc Oysters Brittany

Tên sản phẩm: Hàu dẹt Pháp tươi - Belon N0 50 pc Oysters Brittany, hộp 50 con Khối lượng: Hộp 4,5kg Tỉ lệ thịt Hàu: 8-10% Giá: 6,900,000đ Lịch đặt hàng: Hàng order mỗi thứ 5 hàng tuần, hàng tươi về đường bay vào thứ 7 tuần sau     Giống Hàu dẹt Pháp Belon N0 có phần thịt mỏng, rất...

6.900.000₫

Hàu dẹt Pháp tươi - Belon N0 12 pc Oysters Brittany

Tên sản phẩm: Hàu dẹt Pháp tươi - Belon N0 12 pc Oysters Brittany, hộp 12 con Tỉ lệ thịt Hàu: 8-10% Giá: 1,950,000đ Lịch đặt hàng: Hàng order mỗi thứ 5 hàng tuần, hàng tươi về đường bay vào thứ 7 tuần sau     Giống Hàu dẹt Pháp Belon N0 có phần thịt mỏng, rất béo ngậy, thơm ngon...

1.950.000₫

Hàu dẹt Pháp tươi - Belon N2 25 pc Oysters Brittany

Tên sản phẩm: Hàu dẹt Pháp tươi - Belon N2 25 pc Oysters Brittany, hộp 25 con Khối lượng: Hộp 1,63kg Tỉ lệ thịt Hàu: 8-10% Giá: 2,800,000đ Lịch đặt hàng: Hàng order mỗi thứ 5 hàng tuần, hàng tươi về đường bay vào thứ 7 tuần sau     Giống Hàu dẹt Pháp Belon N2 có phần thịt mỏng, rất...

2.800.000₫

Hàu Pháp tươi - Super Special 12 N1 Oysters Normandy

Tên sản phẩm: Hàu Pháp tươi - Super Special 12 N1 Oysters Normandy, hộp 12 con Khối lượng: Hộp 1,75kg Tỉ lệ thịt Hàu: 13-15% Giá: 2,000,000đ Lịch đặt hàng: Hàng order mỗi thứ 5 hàng tuần, hàng tươi về đường bay vào thứ 7 tuần sau     Giống Hàu Pháp tươi Super Special N1 có phần thịt mỏng, rất...

2.000.000₫

Hàu Pháp tươi - Super Special 12 N2 Oysters Normandy

Tên sản phẩm: Hàu Pháp tươi - Super Special 12 N2 Oysters Normandy, hộp 12 con Khối lượng: Hộp 1,275kg Tỉ lệ thịt Hàu: 13-15% Giá: 1,550,000đ Lịch đặt hàng: Hàng order mỗi thứ 5 hàng tuần, hàng tươi về đường bay vào thứ 7 tuần sau     Giống Hàu Pháp tươi Super Special N2 có phần thịt mỏng, rất béo...

1.550.000₫

Hàu Pháp tươi - Fine N1 24 pc Oysters Brittany

Tên sản phẩm: Hàu Pháp tươi - Fine N1 24 pc Oysters Brittany, hộp 24 con Khối lượng: Hộp 3,5kg Tỉ lệ thịt Hàu: 8-10% Giá: 3,500,000đ Lịch đặt hàng: Hàng order mỗi thứ 5 hàng tuần, hàng tươi về đường bay vào thứ 7 tuần sau     Giống Hàu Pháp tươi Fine N1 có phần thịt mỏng, rất béo...

3.500.000₫

Hàu Pháp tươi - Fine N2 24 pc Oysters Brittany

Tên sản phẩm: Hàu Pháp tươi - Fine N2 24 pc Oysters Brittany, hộp 24 con Khối lượng: Hộp 2,5kg Tỉ lệ thịt Hàu: 8-10% Giá: 2,500,000đ Lịch đặt hàng: Hàng order mỗi thứ 5 hàng tuần, hàng tươi về đường bay vào thứ 7 tuần sau     Giống Hàu Pháp tươi Fine N2 có phần thịt mỏng, rất béo...

2.500.000₫

Hàu Pháp tươi Black Perle N1 - H Creuse 24pc N1 Perle Noire

Tên sản phẩm: Black Perle N1, hộp 24 con Khối lượng: Hộp 3,5kg Tỉ lệ thịt Hàu: 13-15% Giá: 3,800,000đ Lịch đặt hàng: Hàng order mỗi thứ 5 hàng tuần, hàng tươi về đường bay vào thứ 7 tuần sau     Giống Hàu Black Perle N1 có phần thịt dày, rất béo ngậy, thơm ngon mùi sữa, phần nước...

3.800.000₫

Hàu Pháp tươi Black Perle N1 - H Creuse 12pc N1 Perle Noire

Tên sản phẩm: Black Perle N1, hộp 12 con Tỉ lệ thịt Hàu: 13-15% Giá: 2,100,000đ Lịch đặt hàng: Hàng order mỗi thứ 5 hàng tuần, hàng tươi về đường bay vào thứ 7 tuần sau     Giống Hàu Black Perle N1 có phần thịt dày, rất béo ngậy, thơm ngon mùi sữa, phần nước bên trong của...

2.100.000₫

Hàu Pháp tươi Black Perle N2 - H Creuse 24 pc N2 Perle Noire

Tên sản phẩm: Black Perle N2, hộp 24 con Khối lượng: 2,5kg Tỉ lệ thịt Hàu: 13-15% Giá: 3,200,000đ Lịch đặt hàng: Hàng order mỗi thứ 5 hàng tuần, hàng tươi về đường bay vào thứ 7 tuần sau     Giống Hàu Black Perle N2 có phần thịt dày, rất béo ngậy, thơm ngon mùi sữa, phần nước bên...

3.200.000₫

Hàu Pháp tươi Black Perle N2 - H Creuse 12 pc N2 Perle Noire

Tên sản phẩm: Black Perle N2, hộp 12 con Tỉ lệ thịt Hàu: 13-15% Giá: 1,650,000 Lịch đặt hàng: Hàng order mỗi thứ 5 hàng tuần, hàng tươi về đường bay vào thứ 7 tuần sau     Giống Hàu Black Perle N2 có phần thịt dày, rất béo ngậy, thơm ngon mùi sữa, phần nước bên trong của...

1.650.000₫