Thịt heo Valenca Úc


Free-Range Pork Belly Slices Skin-on - Ba chỉ heo (chăn thả tự nhiên) có da cắt lát

Tên sản phẩm: Free-Range Pork Belly Slices Skin-on - Ba chỉ heo (chăn thả tự nhiên) có da cắt lát Trọng lượng đóng gói: ~450g     Thịt heo thương hiệu Valenca của Úc là loại thịt heo 100% thả rông tại những trang trại rộng lớn vùng Victoria, Úc. Hệ thống thả rông cho...

855.000₫

Free-Range Pork Tenderloin - Thăn nội heo (Chăn thả tự nhiên)

Tên sản phẩm: Free-Range Pork Tenderloin - Thăn nội heo  (Chăn thả tự nhiên) Trọng lượng đóng gói: 1 miếng, ~350-550g     Thịt heo thương hiệu Valenca của Úc là loại thịt heo 100% thả rông tại những trang trại rộng lớn vùng Victoria, Úc. Hệ thống thả rông cho phép mỗi chú heo...

700.000₫

Free-Range Pork Loin Steak 3steaks - Thăn heo (Chăn thả tự nhiên)

Tên sản phẩm: Free-Range Pork Loin Steak 3steaks - Thăn heo (Chăn thả tự nhiên) Trọng lượng đóng gói: 3 miếng, ~500g     Thịt heo thương hiệu Valenca của Úc là loại thịt heo 100% thả rông tại những trang trại rộng lớn vùng Victoria, Úc. Hệ thống thả rông cho phép mỗi chú...

680.000₫

Free-Range Pork Cutlet - Cốt lết heo (chăn thả tự nhiên)

Tên sản phẩm: Free-Range Pork Cutlet - Cốt lết heo chăn thả tự nhiên Trọng lượng đóng gói: 2 miếng, ~500g   Thịt heo thương hiệu Valenca của Úc là loại thịt heo 100% thả rông tại những trang trại rộng lớn vùng Victoria, Úc. Hệ thống thả rông cho phép mỗi chú heo...

680.000₫

Free-Range Pork Loin Steak 3steaks - Bít tết Scotch heo (Chăn thả tự nhiên)

Tên sản phẩm: Free-Range Pork Loin Steak 3steaks - Bít tết Scotch heo (Chăn thả tự nhiên) Trọng lượng đóng gói: 3 miếng, ~500g     Thịt heo thương hiệu Valenca của Úc là loại thịt heo 100% thả rông tại những trang trại rộng lớn vùng Victoria, Úc. Hệ thống thả rông cho phép...

640.000₫

  • 1