Combo

The Best From Japan - Bộ Ba Bò Nhật Hảo Hạng (3-4 người)

The Best From Japan - Bộ Ba Bò Nhật Hảo Hạng (3-4 người), bao gồm: - 200 gram thịt bò Nhật Kobe A5 Chuck roll ...

3.450.000₫

4.330.000₫

The World's Best Mix Wagyu - Bộ Ba Wagyu Hảo Hạng (3-4 người)

The World's Best Mix Wagyu - Bộ Ba Wagyu Hảo Hạng phù hợp khẩu phần 3-4 người, bao gồm: - 200 gram thịt bò Kobe A5 Chuck roll ...

2.050.000₫

2.610.000₫

The World's Best Mix - Đại Hội Thịt Thế Giới (3-4 người)

The World’s Best Mix – Đại Hội Thịt Thế Giới phù hợp khẩu phần 3-4 người, bao gồm: - 200 gram thịt bò Kobe A5 Chuck roll ...

1.650.000₫

2.069.600₫

The Best From Australia - Bộ Ba Bò Úc Hảo Hạng (4-5 người)

The Best From Australia - Bộ Ba Bò Úc Hảo Hạng phù hợp khẩu phần 4-5 người, bao gồm: - 200 gram thịt bò Úc Sirloin Wagyu Úc MS 6-7...

1.150.000₫

1.420.000₫

The Best Value - Đáng Giá Nhất (8-10 người)

The Best Value - Đáng Giá Nhất phù hợp khẩu phần 8-10 người, bao gồm: - 300 gram thịt bò Kobe A5 Chuck roll ...

2.950.000₫

3.680.000₫

  • 1