Hitachi Wagyu Nhật Phi lê A5 - Tenderloin

Hitachi Wagyu Nhật Phi lê A5 - Tenderloin

5.500.000₫

Mô tả ngắn:

       Hitachi Wagyu Tenderloin Nhật Bản

  1. Nhà cung cấp: S Food, Nhật Bản 

  2. Bảo quản: Nhiệt độ -20oC

  3. Đóng gói: Theo yêu cầu

 Hitachi Wagyu Tenderloin Nhật Bản

  1. Nhà cung cấp: S Food, Nhật Bản 

  2. Bảo quản: Nhiệt độ -20oC

  3. Đóng gói: Theo yêu cầu

  4. Giá A5: 5.500.000 đ/kg

  5. Giá A4: 5.200.000 đ/kg