Hitachi Wagyu Nhật Thăn lưng đầu A4/A5 - Ribeyes

Hitachi Wagyu Nhật Thăn lưng đầu A4/A5 - Ribeyes

4.100.000₫ /kg

Mô tả ngắn:

  1. Nguồn gốc: Nhật Bản 

  2. Bảo quản: Nhiệt độ -20oC

  3. Đóng gói: Theo yêu cầu

Phân loại:

        Hitachi Wagyu Nhật Thăn lưng đầu A5 - Ribeyes

  1. Bảo quản: Nhiệt độ -20oC

  2. Đóng gói: Theo yêu cầu

  3. GIá A5: 4,990,000đ/kg

  4. GIá A4: 4.100.000đ/kg