Hitachi Wagyu Nhật Thăn lưng cuối A4/A5 - Striploin

Hitachi Wagyu Nhật Thăn lưng cuối A4/A5 - Striploin

4.290.000₫ /kg

Mô tả ngắn:

  1. Nguồn gốc: Nhật Bản 

  2. Bảo quản: Nhiệt độ -20oC

  3. Đóng gói: Theo yêu cầu

Phân loại:

        Hitachi Wagyu Nhật Thăn lưng cuối A5 - Striploin

  1. Bảo quản: Nhiệt độ -20oC

  2. Đóng gói: Theo yêu cầu

  3. Giá A5: 5.350.000 đ/kg

  4. Giá A4: 4.290.000 đ/kg