Sashimi Delivery

Sashimi SET 10

Sashimi SET 10

265.000₫

Sashimi SET 9

Sashimi SET 9

355.000₫

Sashimi SET 8

Sashimi SET 8

365.000₫

Sashimi SET 7

Sashimi SET 7

435.000₫

Sashimi SET 6

Sashimi SET 6

285.000₫

Sashimi SET 5

Sashimi SET 5

255.000₫

Sashimi SET 4

Sashimi SET 4

235.000₫

Sashimi SET 3

Sashimi SET 3

315.000₫

Sashimi SET 2

Sashimi SET 2

455.000₫

Sashimi SET 1

Sashimi SET 1

555.000₫

Sashimi SET 10

* Thành phần: - Cá trích ép trứng Nhật - Sò đỏ Canada Kinh mời Quý khách liên hệ hotline: 090.4004.123 để được tư vấn và đặt hàng!

265.000₫

Sashimi SET 9

* Thành phần: - Cá hồi Nauy - Lá rong biển Kinh mời Quý khách liên hệ hotline: 090.4004.123 để được tư vấn và đặt hàng!

355.000₫

Sashimi SET 8

* Thành phần: - Cá hồi Nauy - Trứng cá hồi Nhật Bản - Sò đỏ Canada - Salad rong biển trộn dầu mè Nhật Kinh mời Quý khách liên hệ hotline: 090.4004.123 để được tư vấn và đặt hàng!...

365.000₫

Sashimi SET 7

* Thành phần: - Cá hồi Nauy - Trứng cá hồi Nhật Bản Kinh mời Quý khách liên hệ hotline: 090.4004.123 để được tư vấn và đặt hàng!

435.000₫

Sashimi SET 6

* Thành phần: - Cá hồi Nauy - Cá trích ép trứng Nhật Kinh mời Quý khách liên hệ hotline: 090.4004.123 để được tư vấn và đặt hàng!

285.000₫

Sashimi SET 5

* Thành phần: - Cá trích ép trứng Nhật Kinh mời Quý khách liên hệ hotline: 090.4004.123 để được tư vấn và đặt hàng!

255.000₫

Sashimi SET 4

* Thành phần: - Cá hồi Nauy - Sò đỏ Canada Kinh mời Quý khách liên hệ hotline: 090.4004.123 để được tư vấn và đặt hàng!

235.000₫

Sashimi SET 3

* Thành phần: - Cá hồi Nauy - Cá trích ép trứng Nhật - Sò đỏ Canada Kinh mời Quý khách liên hệ hotline: 090.4004.123 để được tư vấn và đặt hàng!

315.000₫

Sashimi SET 2

* Thành phần: - Cá hồi Nauy - Cá trích ép trứng Nhật - Sò đỏ Canada - Cá ngừ Việt Nam Kinh mời Quý khách liên hệ hotline: 090.4004.123 để được tư vấn và đặt hàng! ...

455.000₫

Sashimi SET 1

* Thành phần: - Cá hồi Nauy - Trứng cá hồi Nhật Bản - Cá trích ép trứng Nhật - Sò đỏ Canada - Cá ngừ Việt Nam - Salad rong biển trộn dầu mè Nhật Kinh mời...

555.000₫

  • 1