Kiwi vàng Pháp

Kiwi vàng Pháp

350.000₫

Mô tả ngắn:

Hết hàng

Kiwi vàng Pháp

Giá: 350.000 đ/kg