Táo Sekai Ichi

Táo Sekai Ichi

640.000₫

Mô tả ngắn:

Táo Sekai Ichi đặc biệt của Nhật Trọng lượng: 5 kg/thùng Giá: 440.000 đ/kg

Hết hàng

Táo Sekai Ichi đặc biệt của Nhật

Trọng lượng: 5 kg/thùng

Giá: 440.000 đ/kg

Chức năng khách hàng đánh giá chưa được kích hoạt