Hitachi Wagyu Nhật Thăn lưng cuối A5 - Striploin

Hitachi Wagyu Nhật Thăn lưng cuối A5 - Striploin

5.250.000₫

Mô tả ngắn:

 

  1. Nhà cung cấp: S Food, Nhật Bản 

  2. Bảo quản: Nhiệt độ -20oC

  3. Đóng gói: Theo yêu cầu

        Hitachi Wagyu Nhật Thăn lưng cuối A5 - Striploin

  1. Nhà cung cấp: S Food, Nhật Bản 

  2. Bảo quản: Nhiệt độ -20oC

  3. Đóng gói: Theo yêu cầu

  4. Giá A5: 5.250.000 đ/kg

  5. Giá A4: 4.990.000 đ/kg