Hitachi Wagyu Nhật Thăn lưng đầu A5 - Ribeyes

Hitachi Wagyu Nhật Thăn lưng đầu A5 - Ribeyes

4.890.000₫

Mô tả ngắn:

 

  1. Nhà cung cấp: S Food, Nhật Bản 

  2. Bảo quản: Nhiệt độ -20oC

  3. Đóng gói: Theo yêu cầu

        Hitachi Wagyu Nhật Thăn lưng đầu A5 - Ribeyes

  1. Nhà cung cấp: S Food, Nhật Bản 

  2. Bảo quản: Nhiệt độ -20oC

  3. Đóng gói: Theo yêu cầu

  4. GIá A5: 4.890.000 đ/kg

  5. GIá A4: 4.690.000 đ/kg